Kategórie

PVC rúra kanalizačná SN8 plnostenná

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Názov tovaru Váha
16583 PVC rura kan.SW DN110x1000 SN8 0,0 kg
13909 PVC rura kan.SW DN110x6000 SN8 0,0 kg
16574 PVC rura kan.SW DN160x1000 SN8 0,0 kg
16973 PVC rura kan.SW DN160x2000 SN8 0,0 kg
16974 PVC rura kan.SW DN160x3000 SN8 0,0 kg
7810 PVC rura kan.SW DN160x5000 SN8 0,0 kg
13906 PVC rura kan.SW DN160x6000 SN8 0,0 kg
18555 PVC rura kan.SW DN200x1000 SN8 0,0 kg
18556 PVC rura kan.SW DN200x2000 SN8 0,0 kg
18557 PVC rura kan.SW DN200x3000 SN8 0,0 kg
ASU26400 PVC rura kan.SW DN200x5000 SN8 0,0 kg
13907 PVC rura kan.SW DN200x6000 SN8 0,0 kg
23919 PVC rura kan.SW DN250x3000 SN8 0,0 kg
7292 PVC rura kan.SW DN250x5000 SN8 0,0 kg
16601 PVC rura kan.SW DN250x6000 SN8 0,0 kg
ASU26145 PVC rura kan.SW DN315x2000 SN8 0,0 kg
11756 PVC rura kan.SW DN315x5000 SN8 0,0 kg
13905 PVC rura kan.SW DN315x6000 SN8 0,0 kg
24316 PVC rura kan.SW DN400x5000 SN8 0,0 kg
17479 PVC rura kan.SW DN400x6000 SN8 0,0 kg
24317 PVC rura kan.SW DN500x5000 SN8 0,0 kg
17053 PVC rura kan.SW DN500x6000 SN8 0,0 kg
W3043917 PVC rura kan.SW DN110x0500 SN8 0,0 kg
W3057499 PVC rura kan.SW DN110x2000 SN8 0,0 kg
W3057506 PVC rura kan.SW DN110x3000 SN8 0,0 kg
W3057502 PVC rura kan.SW DN250x2000 SN8 0,0 kg
W3057510 PVC rura kan.SW DN315x3000 SN8 0,0 kg
W3057511 PVC rura kan.SW DN400x3000 SN8 0,0 kg
W3057512 PVC rura kan.SW DN500x3000 SN8 0,0 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Kategória: PVC potrubie kanál
Rozmery: viď tabuľka

Produktové súbory

Popis

Osvedčené vysokozaťažiteľné kanalizačné rúry z PVC-U na odpadovú a dažďovú vodu

Oblast použitia

Gravitačný kanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U je určený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a daždovej vody pri teplotách média do 60 °C. Pri splnení tejto podmienky je životnosť rúr minimálne 50 rokov. Kanalizačné rúry a tvarovky KG PVC-U sú odolné voči mikroorganizmom nachádzajúcich sa v agresívnom odpade.
Kruhová tuhosť rúr je 8 kN/m2 (SN8).

Konštrukcia

Vnútorná aj vonkajšia strana rúr aj tvaroviek je hladká. Rúry aj tvarovky majú KG hrdlovaný systém spájania s osadeným tesniacim krúžkom v drážke hrdla. Vyrobené podľa normy ČSN EN 1401-1 pre potrubia s plnou stenou.
   

Inštalácia a spájanie.

Rúry sa môžu rezať manuálne, alebo mechanickými pílami. Príprava spájania dvoch rúr s hrdlom začína očistením konca rúry a hrdla druhej rúry. Overte, či je tesniaci krúžok správne nasadený, či nie je prekrútený. Mazanie medzi klznými plochami a tesniacim krúžkom je zakázané! Súosost rúr a tvaroviek musí byt zaručená. Po dôkladnom očistení oboch koncov rúr a správnom nasadení tesniaceho krúžku sa jemnou vrstvou mazadla namaže tesniaci krúžok a hladký koniec rúry sa zasunie do hrdla, kým nedorazí nakoniec. Použitie agresívnych olejov a mazadiel, ktoré by poškodili tesniaci krúžok je zakázané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musí byt zaručená počas celého procesu, inak môže dôjsť k zníženiu životnosti spojov.

Prevoz a skladovanie.

Pri uskladnení na voľnom priestranstve dlhšom ako 90 dní odporúčame zakrytie rúr proti ultrafialovým lúčom. Rúry musia byť chránené proti čelným a iným deformáciám. Je vhodné ukladať rúry na seba podľa priemeru. Skladovanie rúr je najvhodnejšie v baleniach z výroby a na rovnom povrchu, aby nedochádzalo k ich ohybu. Prenos a kladenie rúr v rozmedzí teplôt 0°C - +5°C je treba prevádzať s veľkou opatrnosťou z dôvodu krehnutia a následného prasknutia materiálu. Pri teplotách pod 0°C sa kladenie neodporúča. Hádzanie rúr a tvaroviek je zakázané.

 

Výrobný sortiment

  • Stavebné dĺžky: 0,5 m. 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 6m
  • DN 110 až DN 500

Výrobca

  • Wavin
  • Rehau
  • PipeLife