Kategórie

Vsakovací systém - Azura

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Rozmer [Priemer x Dĺžka] Váha
Wavin Azura Vsakovací systém - Azura 0,0 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Dodávateľ: Wavin
Kategória: Vsakovacie systémy
Rozmery: viď tabuľka

GALÉRIA

Produktové súbory

Popis

Vsakovací systém
pre malé objekty

Systém Wavin Azura sa používa k likvidácii dažďových vôd zo striech, spevnených komunikácii, parkovísk a podobne. Vsakovací systém sa skladá zo vsakovacích blokov, tie vytvárajú potrebný akumulačný priestor, do ktorého voda počas dažďa nateká a vsakuje do podložia. Bloky sú uložené v zemi a sú obalené geotextíliou. Takéto vsakovanie sa používa najmä tam, kde nemáme možnosť odvádzať dažďovú vodu do verejnej dažďovej kanalizácie. Vodu nemusíme len vsakovať. V prípade, že bloky obalíme nepriepustnou fóliou vytvoríme akumulačnú nádrž a takto uskladnenú vodu môžeme využívať na zavlažovanie. Tým, že vodu neodvádzame do verejnej kanalizácie sme oslobodený od platieb stočného za dažďové vody, šetríme nie malé peniaze a vieme dosiahnuť rýchlu návratnosť celého vsakovacieho systému. Voči klasickému riešeniu štrkovými trativodmi majú vsakovacie bloky jednoznačné výhody. Štrkové trativody majú využiteľný objem len do 30%, čo znamená, že objem výkopových prác musí byť až trojnásobný voči vsakovacím blokom, je potrebná väčšia pôdorysná plocha a objem zeminy, ktorú treba uskladniť, je až trojnásobne väčší.

Bloky Wavin Azura

Bloky Wavin Azura sú vyrobené z polypropylénu, vyznačujú sa vysokou únosnosťou, a vysokým akumulačným koeficientom až 95%. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Bloky môžu byť uložené pod parkovacími plochami a trvalo zaťažené dopravou. Minimálne krytie blokov je 40 cm, pri zaťažení osobnou dopravou 80 cm, pri zaťažení kamiónovou dopravou minimálne 120 cm. Dovolená hĺbka uloženia blokov je do 3 m.


Návrh vsakovacieho systému


Predpokladom na vsakovanie je vhodné priepustné podložie a to aby bloky neboli umiestnené v spodnej vode. Potrebných počet vsakovacích blokov ovplyvňuje veľkosť plochy z ktorej odvádzame vodu, typ strechy, typ spevneného povrchu, intenzita a periodicita zrážok, a typ pôdy. Presný výpočet potreby vsakovacích blokov vám zdarma vypracujeme špecializovaným softvérom na požiadanie. Pre orientačné určenie potrebného počtu blokov môžete vychádzať z nasledovnej tabuľky, ktorá je vyhotovená pre intenzitu zrážok 150 l/s.ha-1, rôzne typy pôdy a odvodňované plochy 100, 150 a 200 m2, za predpokladu uloženia blokov v jednej vrstve.

Ak vás zaujal systém Wavin Azura, ak potrebujete ďalšie informácie, poradiť sa s riešením, pripraviť presný projekt, naceniť vsakovací systém, alebo systém objednať kontaktujte nás cez kontaktný formulár, alebo si vyžiadajte cenovú ponuku a my vás budeme kontaktovať.