Referencie

Privádzač Košice

2009

Križovatka Prešovská - Sečovská

Prečítať článok
NsP J. Reimana - Prešov - MODULO

09/2011

Odľahčený monoliticky strop 1. poschodie – Internistický monoblok

Prečítať článok

   

 

Ďalšie referencie

 

Stavebný objekt Lokalita Dodaný materiál
2015
Košice IKD Košice drenážne rúry, betónové skruže, PP rúry, šachty
Kanalizácia Kecerovce PVC potrubia a plastové šachty
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí Obce v mikroregióne BODVA kameninové kanalizačné potrubia a tvarovky, PP potrúbie, armatúry a liatinové tvarovky, hydranty
Dobudovanie stokových sietí Bardejov PVC rúry, betonové šachty
Kanalizácia Valaliky, Geča kompletný sortiment
Kanalizácia Krásnovce, Šamudovce kompletný sortiment
2014
Košice IKD Košice liatinové potrubie DN500 na pitnú vodu a tvarovky
Osadenie čerpadiel Šamorín dodávka a osadenie čerpadiel do studní
Vodojem Rožňava Etertub platne a príslušenstvo
Vodojem Herľany Etertub platne a príslušenstvo, armatúry
  Bodva kameninové potrúbia a tvarovky, PP potrúbia a šachty, armatúry Hawle
Kanalizácia Krásnovce, Šamudovce kompletný sortiment
Kanalizácia Valaliky - Geča kompletný sortiment
RZ Zelená lagúna Domaša - Dobrá plastové zatravňovacie panely
Kanalizácia Tebišov - Milhostov PVC rúry, šachty, príslušenstvo
Vodojem Jelšava materiál na opravu VDJ - Etertub platne
Rekonštrukcia kanalizácie Sačurov betónové rúry
  Štós odlučovač ropných látok
Vodovod DN500 Borša liatinové potrubia, armatúry a tvarovky
2013
Vodojem Brezovica materiál na opravu vodojemu - Etertub platne, armatúry
Vodovod Michaľany armatúry, hydranty, HDPE potrubie, tvarovky ELGEF
U-Shin Košice oprava odlúčovača ropných látok
Červený breh - Košice Košice betónové šachty a iné
IBV Košice - Panoráma Košice betónové dlažby a obrubníky
Staničné námestie  Košice PP rúry a tvarovky
 ECO POINT  Košice hydranty, kanalizačné potrúbia a iné
  Bernolákovo III liatinové potrubia DN600 - DN1000
2012
Kanalizácia Rožňava kompletný sortiment pre kanál
Rekonštrukcia kanalizácie Partizánske kamenina
IBV Košice - Panoráma Košice kompletný sortiment pre vodu a kanál
Vodovod Svidník - Giraltovce liatinové potrubia, tvarovky a armatúry
2005 – 2011
IBV Košice - Panoráma Košice kompletný sortiment pre vodu a kanál
  Zemplínske Hámre kompletný sortiment pre výstavbu kanalizácie
Rekonštrukcia vodovodu Muráň – Revúca  
Immopark Košice Košice liatinové vodovodné potrubie a príslušenstvo
Výstavba kanalizácie a ČOV Sokoľany kompletný sortiment
SVP š.p. OZ Košice pracovné odevy a ochranné pomôcky
Cesta I/67 Poprad – Kežmarok odvodňovacie systémy
Výstavba hotela - kanalizačný zberač Košice Barca sklolaminát
Oprava kanalizačného zberača Čierna nad Tisou sklolaminátové potrubie
 Supermarket FRESH Košice - Šaca kanalizačné šachty
ČOV Stará Ľubovňa potrubia z HDPE a tvarovky
Rekonštrukcia nemocnice Prešov liatinové potrubia a príslušenstvo, Modulo
Vodovod Svidník - Giraltovce liatinové potrubia, tvarovky a armatúry
Vodovod a kanalizácia  Vranov n.T potrubia a tvarovky z PVC, HDPE a liatiny
Kanalizácia a ČOV Humenné potrubia z PVC, sklolaminátu, betónové šachty a iné
Kanalizácia Košice potrubia so sklolaminátu, PVC a HDPE plus tvarovky
Diaľnica D1 Važec – Mengusovce odvodňovacie cestné žľaby Hauraton
Kanalizácia Bardejov potrubné systémy z PVC, poklopy a iné
Skupinový vodovod Obce údolia Kaňapty PVC potrubia, liatinové armatúry a poklopy
Diaľnica D1 Diaľnica D1 potrubné systémy z PVC, poklopy a šachty
Privádzač Košice Košice odlučovač ropných látok a odvodňovacie cestné žľaby
Priemyselný park Valeo Košice Košice odvodňovacie žľaby a vsakovací systém Draifix so šachtami a filtrami
Bytový dom Charlie Košice stavebné materiály – zapožičanie lešenia
Biznis Centrum  Moldavská - Košice stavebné materiály, malty, pórobetón
Zatepľovanie bytových domov Bratislava materiál a zapožičanie závesných lávok
Cassovar Košice Košice odvodňovacie žľaby
Priemyselný park Budimír Budimír odvodňovacie žľaby, odlučovače ropných látok
Wellnes hotel Tatry  Vysoké Tatry odvodňovacie žľaby
Obchodné centrum Galéria Košice odvodňovacie žľaby, iné stavebné materiály
Zimný štadión O. Nepelu Bratislava odvodňovacie žľaby Hauraton
Nábrežná komunikácia Prešov Prešov odvodňovacie žľaby Hauraton
  Pavlovce Nad Uhom odvodňovacie žľaby Hauraton
Vodovod Cejkov Cejkov PE potrubia a tvarovky, armatúry z tvárnej liatiny
IBV Zlatovce Zlatovce odvodňovacie žľaby Hauraton
Vodojem Chrastné tvarovky z tvárnej liatiny, armatúry, vodomery
Vodovod Medzianky – Svidník liatinové potrubia, tvarovky a armatúry
Vodovod a kanalizácia Juhovýchodný Zemplín potrubia z PVC, HDPE a tvarovky