Платіжна інформація

Identifikačné údaje

Назва компанії: ASUAN a.s.
Юридичний офіс: Košice, Slovakia
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1437/V
Rok založenia: 2005 - spoločnosť s ručením obmedzeným
2008 - akciová spoločnosť (zmena právnej formy)
IČO: 36594377
DIČ 2022011794
IČ DPH SK2022011794

 

Bankové spojenia

Finančný ústav VÚB, a.s. Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód banky 2239109656/0200 2622065377/1100
IBAN SK31 0200 0000 0022 3910 9656 SK02 1100 0000 0026 2206 5377
SWIFT (BIC) SUBASKBX TATRSKBX

 

Výpis z Obchodného registra

Tu nájdete výpis z Obchodného registra na internete!

 

 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 1346269