Платіжна інформація

Identifikačné údaje

Назва компанії: ASUAN UA
Юридичний офіс: Львів, Україна
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1437/V
Rok založenia: 2005 - spoločnosť s ručením obmedzeným
2008 - akciová spoločnosť (zmena právnej formy)
IČO: 36594377
DIČ 2022011794
IČ DPH SK2022011794

 

Bankové spojenia

Finančný ústav VÚB, a.s. Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód banky 2239109656/0200 2622065377/1100
IBAN SK31 0200 0000 0022 3910 9656 SK02 1100 0000 0026 2206 5377
SWIFT (BIC) SUBASKBX TATRSKBX

 

Výpis z Obchodného registra

Tu nájdete výpis z Obchodného registra na internete!