Produkty

Odvodnenie

Všetko potrebné pre odvodnenie na jednom mieste. Odvodňovacie systémy – kompletný sortiment na sklade – žľaby, napojenia, uličné vpusty, uličné mreže, drenážne potrubia.
Nádoby na uskladnenie nepotravinárskej vody, vsakovacie boxy, odlučovače ropných látok, lapače tukov - to všetko je v ponuke spoločnosti ASUAN a.s.