Doprava

Cenník dopravy spoločnosti ASUAN a.s. platný od 01.08.2021

Dopravné náklady do 1 tony

Košice mesto - 10,00 EUR bez DPH (12,-EUR s DPH) - paušálny poplatok

Mimo mesta -     1,25 EUR bez DPH / km

 

Dopravné náklady do 9 ton

Košice mesto - 30,00 EUR bez DPH paušálny poplatok

Mimo mesta -    2,00 EUR bez DPH / km

Spoločnosť ASUAN a.s. pôsobí ako veľkoobchodná spoločnosť a tovar predáva iba prevádzkovateľom živnosti, resp. právnickým osobám.