Doprava

Cenník dopravy spoločnosti ASUAN a.s. platný od 01.08.2021

Dopravné náklady vozidlom do 1 tony

Košice mesto - 17,50 EUR bez DPH (21,-EUR s DPH) - paušálny poplatok

Mimo mesta -     1,70 EUR bez DPH / km

 

Dopravné náklady vozidlom do 9 ton

Košice mesto - 50,00 EUR bez DPH paušálny poplatok

Mimo mesta -    3,30 EUR bez DPH / km

Spoločnosť ASUAN a.s. pôsobí ako veľkoobchodná spoločnosť a tovar predáva iba prevádzkovateľom živnosti, resp. právnickým osobám.