Kontakt

Predajné miesto ASUAN a.s.

ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNINY v Košiciach na ul. Magnezitárska 5 (areál Stavimax)

Tel: +421 (55) 729 34 08

Deň Otváracie hodiny
Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 16:00
Piatok 07:00 - 16:00

Príjem a vykládka tovaru od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


ASUAN a.s.

Magnezitárska 2561/5, 040 13 Košic

E-mail: asuan @ asuan.sk

Telefón: 055/729 34 08

facebook.com/asuan.stavebniny

Sekretariát spoločnosti

E-mail: sekretariat @ asuan.sk

Telefón: +421557293408

MT: +421911608871
 

Ekonomický úsek

e-mail: ekonomicke @ asuan.sk

Tel: +421911608878

 

Všetky údaje sú povinné. V prípade nemožnosti odoslania kontaktného formulára nás kontaktujte telefonicky nas tel.č.: +421 (55) 729 34 08.

Týmto vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oboznámila s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa ASUAN a.s. so sídlom Magnezitárska 5
040 13 Košice IČO: 36 594 377 zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1437/V a bola som poučená o svojich právach vyplývajúcich z článkov 12-23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Pre viac informácií kliknite sem