Špecialista na vodu, kanál a odvodnenie od roku 2005

Kto sme


Medzi hlavné činnosti spoločnosti ASUAN a.s. patrí veľkoobchodný predaj materiálu pre výstavbu, rekonštrukciu a opravy vodovodov a kanalizácií z liatiny, PVC, HDPE, PP betónu a kompletný sortiment odvodňovacích systémov výrobcu Hauraton.
Spoločnosť ASUAN a.s. prevádzkuje:

  • skladovú a predajnú jednotku v Košiciach na ulici Magnezitárska 5,
  • 5020 m2 skladových predajných plôch, 330 m2 kancelárskych priestorov,
  • veľkoobchod so stavebným materiálom s hlavným zameraním na materiály pre vodovody, kanalizáciu a odvodnenie vodorovných plôch,
  • viac ako 5000 položiek na sklade (viac ako 150 tis. kusov tovaru na sklade).

Voda

Pomôžeme Vám s technickým riešením požiadavky a súčasne u nás nájdete všetky komponenty vodárenského sortimentu – rúry, tvarovky, vodárenské armatúry, hydranty, poklopy, šachty a ďalšie.


Aktuálna ponuka

Kanál

Poskytujeme profesionálne poradenstvo aj v oblasti kanalizácie, samozrejmosťou je široký výber sortimentu pre kanalizáciu - potrubné systémy, drenáže, preplachovacie súpravy, čerpadlá a ďalšie.


Aktuálna ponuka

Priemysel

ASUAN a.s. je vhodným partnerom aj pre priemyselné projekty. V našej ponuke nájdete spojky, ventily, armatúry a iné výrobky pre priemyselne odvetvia.


Aktuálna ponuka

Odvodnenie

Všetko potrebné pre odvodnenie na jednom mieste. Odvodňovacie systémy – kompletný sortiment na sklade – žľaby, napojenia, uličné vpusty, uličné mreže, drenážne potrubia.
Nádoby na uskladnenie nepotravinárskej vody, vsakovacie boxy, odlučovače ropných látok, lapače tukov - to všetko je v ponuke spoločnosti ASUAN a.s.


Aktuálna ponuka

Partneri

Kontaktujte nás

Magnezitárska 2571/5, 040 13 Košice
Telefón: 055/729 34 08

Všetky údaje sú povinné. V prípade nemožnosti odoslania kontaktného formulára nás kontaktujte telefonicky nas tel.č.: +421 (55) 729 34 08.

Týmto vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oboznámila s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa ASUAN a.s. so sídlom Magnezitárska 5
040 13 Košice IČO: 36 594 377 zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1437/V a bola som poučená o svojich právach vyplývajúcich z článkov 12-23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Pre viac informácií kliknite sem