ZOO Košice

Spoločnosť ASUAN a.s. je dlhoročným podporovateľom košickej ZOO. Každý rok sme adoptívnym rodičom viacerých zvieratiek, ktoré žijú v košickej ZOO, a tak aspoň takto prispievame k fungovaniu tohto, medzi deťmi obľúbeného, miesta.

Od roku 2018 sme adoptívnymi rodičmi pre tieto zvieratká:

  • Muflón lesný
  • Kengura červenokrká
  • Surikata vlnkavá
  • Tučniak jednopásy