Stokové siete – Bardejov

Stavebný objekt Dobudovanie stokových sietí
Lokalita Bardejov
Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s. Košice
Protempt s.r.o. Bardejov

Dodaný materiál:

  • PVC korugované potrubia a tvarovky DN300 v dĺžke 7,15 km
  • HDPE výtlačné kanalizačné potrubia d160
  • Drenážne potrubia
  • Betónové kanalizačné šachty DN1000 v počte 300 ks