Zásobovanie vodou, odkanalizovanie – Bytča

Stavebný objekt Zásobovanie vodou, okdanalizovanie a čistenie odpad. vôd
Lokalita okres Bytča
Zhotoviteľ Strabag s.r.o, Pfeiffer SK s.r.o, VSEP a.s. Bratislava

Dodaný materiál:

  • Kameninové potrubia a tvarovky DN150-500 v dĺžke 19,8 km