Kanalizácia – Revúca

Stavebný objekt Vybudovanie kanalizácie
Lokalizácia Revúca, Revúčka
Zhotoviteľ Gepstav a.s. Michalovce

Dodaný materiál:

  • PVC potrubia a tvarovky DN150 až 400  v dĺžke 6,5 km
  • Plastové stokové kanalizačné šachty DN1000 v počte 73 ks
  • Betónové stokové kanalizačné šachty DN1000 v počte 77 ks
  • Domové kanalizačné prípojky a šachty v počte 150 ks