I/77 – Bardejov

Stavebný objekt I/77
Lokalizácia Bardejov - Juhozápadný obchvat
Zhotoviteľ EUROVIA SK a.s., Strabag s.r.o.

Dodaný materiál:

  • Liatinové potrubia a tvarovky DN150 až 300  v dĺžke 860 m
  • Armatúry a spojovací nerezový materiál