Modernizácia PPS - Čierna nad Tisou

Stavebný objekt Modernizácia PPS - odvodnenie železničného zvršku
Lokalizácia Čierna nad Tisou
Zhotoviteľ Železničné stavby a.s., Košice

Dodaný materiál:

  • Drenážne potrubia a plastové šachty DN1000, vsakovací systém