Kategórie

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Názov tovaru Váha
6621 Geotextilia DB-200g 1x50m biela 10,0 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Kategória: Rôzné
Rozmery: viď tabuľka

Popis

Biela geotextília

Geotextília je vyrobená zo 100 % PES.

Použitie

Používa sa v stavebníctve za účelom separácie a filtrácie.

Charakteristika

Separačná (oddeľovanie)

  • Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev;
  • Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia;
  • Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrviny;
  • Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev;

Filtračná

  • Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou;
  • Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate;
  • Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou;