Kategórie

PVC rúra kanalizačná SN8

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Názov variantu Váha
5424 PVC rura kanal 160x1000 SN8 2,8 kg
6398 PVC rura kanal 160x2000 SN8 5,6 kg
336 PVC rura kanal 160x3000 SN8 8,4 kg
ASU26094 PVC rura kanal 160x500 SN8 1,4 kg
8780 PVC rura kanal 160x5000 SN8 14,0 kg
7665 PVC rura kanal 160x6000 SN8 16,8 kg
7818 PVC rura kanal 200x1000 SN8 4,8 kg
5244 PVC rura kanal 200x2000 SN8 9,6 kg
5243 PVC rura kanal 200x3000 SN8 14,4 kg
8127 PVC rura kanal 200x5000 SN8 24,0 kg
5367 PVC rura kanal 200x6000 SN8 28,8 kg
16576 PVC rura kanal 250x2000 SN8 16,6 kg
16577 PVC rura kanal 250x3000 SN8 25,0 kg
2395 PVC rura kanal 250x5000 SN8 41,5 kg
9740 PVC rura kanal 250x6000 SN8 50,0 kg
9352 PVC rura kanal 315x2000 SN8 26,2 kg
12372 PVC rura kanal 315x3000 SN8 39,3 kg
7337 PVC rura kanal 315x5000 SN8 65,5 kg
5370 PVC rura kanal 315x6000 SN8 78,6 kg
6899 PVC rura kanal 400x3000 SN8 63,3 kg
7903 PVC rura kanal 400x5000 SN8 105,5 kg
8406 PVC rura kanal 400x6000 SN8 126,6 kg
7906 PVC rura kanal 500x1000 SN8 0,0 kg
15890 PVC rura kanal 500x5000 SN8 0,0 kg
17010 PVC rura kanal 500x6000 SN8 0,0 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Dodávateľ: Wavin
Kategória: PVC potrubie kanál
Rozmery: viď tabuľka

Popis

Osvedčené vysokozaťažiteľné kanalizačné rúry z PVC-U na odpadovú a dažďovú vodu

Oblast použitia

Gravitačný kanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U je určený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a dažďovej vody pri teplotách média do 60 °C. Pri splnení tejto podmienky je životnosť rúr minimálne 50 rokov. Kanalizačné rúry a tvarovky KG PVC-U sú odolné voči mikroorganizmom nachádzajúcich sa v agresívnom odpade. Kruhová tuhosť rúr je 4 kN/m2 , resp. 8 kN/m2 (SN4, resp. SN8).

Konštrukcia

Vnútorná aj vonkajšia strana rúr aj tvaroviek je hladká. Rúry aj tvarovky majú KG hrodlovaný systém spájania s osadeným tesniacim krúžkom v drážke hrdla.

Inštalácia a spájanie.

Rúry sa môžu rezať manuálne, alebo mechanickými pílami. Príprava spájania dvoch rúr s hrdlom začína očistením konca rúry a hrdla druhej rúry. Overte, či je tesniaci krúžok správne nasadený, či nie je prekrútený. Mazanie medzi klznými plochami a tesniacim krúžkom je zakázané! Súosost rúr a tvaroviek musí byt zaručená. Po dôkladnom očistení oboch koncov rúr a správnom nasadení tesniaceho krúžku sa jemnou vrstvou mazadla namaže tesniaci krúžok a hladký koniec rúry sa zasunie do hrdla, kým nedorazí nakoniec. Použitie agresívnych olejov a mazadiel, ktoré by poškodili tesniaci krúžok je zakázané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musí byt zaručená počas celého procesu, inak môže dôjsť k zníženiu životnosti spojov.

Prevoz a skladovanie.

Pri uskladnení na voľnom priestranstve dlhšom ako 90 dní odporúčame zakrytie rúr proti ultrafialovým lúčom. Rúry musia byť chránené proti čelným a iným deformáciám. Je vhodné ukladať rúry na seba podľa priemeru. Skladovanie rúr je najvhodnejšie v baleniach z výroby a na rovnom povrchu, aby nedochádzalo k ich ohybu. Prenos a kladenie rúr v rozmedzí teplôt 0°C - +5°C je treba prevádzať s veľkou opatrnosťou z dôvodu krehnutia a následného prasknutia materiálu. Pri teplotách pod 0°C sa kladenie neodporúča. Hádzanie rúr a tvaroviek je zakázané.

 

Výrobný sortiment

  • Stavebné dĺžky: 1 m, 3 m, 5 m
  • DN 160 až DN 500

Výrobca

  • Wavin
  • Rehau
  • PipeLife
  • Peštan