KE.CY

Táto akcia sa konala v roku 2016 a niesla názov "Vyčisťme lesy Čermeľského údolia 1". Naša spoločnost ASUAN a.s. sponzorovala túto akciu vo forme hmotného sponzorstva. Účasť na nultom ročníku bola viac ako dvadsať dobrovoľníkov. Už teraz sme prisľúbili pomoc aj pri ďalšom ročníku.