NsP J. Reimana - Prešov - MODULO

Odľahčený monoliticky strop 1. poschodie – Internistický monoblok

Stavebný objekt Odľahčený monoliticky strop 1. poschodie – Internistický monoblok
Lokalita Prešov
Investor Nemocnica s Poliklinkou J. Reimana Prešov
Zhotoviteľ Chemkostav a.s., Michalovce
Dodávateľ ASUAN a.s., Košice
Materiál MODULO H40 (Modulo, Geoblock, Fermagetto), 477 m2
Výrobca Geoplast S.p.A., Taliansko
 Termín 09/2011